S.S.S

Yaşa, hormonlara ve genetiğe bağlı saç problemi yaşayan, 18 yaşını doldurmuş herkes saç ekimi yaptırabilir.

Saç ekimi operasyonu iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama planlanan greft sayısı kadar saç kökünün ense kısmından alınması, İkinci aşama ise alınan saç köklerinin hedeflenen bölgeye nakledilmesidir. Alım aşamasında şu anda uygulan en son ve en yaygın teknoloji “Micro Motor” tekniğidir. Köklerin ekilmesi aşamasında ise kullanılan en yaygın ve gelişmiş teknoloji “DHI (Direct Hair Implant) Kalem Tekniği”dir.

Saç ekimi yaptıracak olanların en merak ettiği konu operasyon süresidir. Operasyon süresi hastanın açıklığına ve ekilecek greft sayısına göre değişiklik gösterir. Fakat saç ekimi operasyonları ortalama 7-8 saat sürer.

DHI tekniği ile bir günde ekilebilecek maksimum greft sayısı 4000-4250’dir. Bu sayının üzerinde grefte ihtiyacı olan hastaların operasyonu iki güne yayılmaktadır. Bunun nedeni alınan saç köklerinin soğuk zincirde kalma sürelerinin kısıtlı olmasıdır.

Saç ekimi operasyonu cerrahi bir işlemdir. Dolayısı ile alanında uzman sağlık personelleri desteği ile doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Saç ekimi operasyonu cerrahi bir işlem olduğu için kesinlikle şartlara uygun bir hastane ortamında yapılmalıdır. Sterilizasyon, saç ekimi operasyonunda çok önemli bir noktadır.

Saç dökülmesi insan hayatı boyunca devam eden bir durum olduğu gibi 35 yaşından sonra beklenen dökülme hızı yavaşlamaktadır. Dolayısı ile 35 yaş altı hastalarda dökülmenin devam edeceği düşünülerek, hastanın ilerleyen dönemlerde belki ikinci bir seansa ihtiyaç duyabileceği konusunda mutlaka hasta bilgilendirilmelidir.

Saç ekimi operasyonundan sonraki gün hastanın dinlenmesi şartı ile hasta ikinci gün çalışmaya başlayabilir.

Saç ekimi operasyonları lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Lokal anestezi aşamasında kullandığımız özel cihaz sayesinde hastalar hiçbir şekilde ağrı ve acı duymaz. Bu cihaz iğnesiz olup hastaların ağrısız ve acısız bir operasyon geçirmesine imkan sunar. Çok nadir durumlarda sedasyon da tercih edilebilir.

Evet, yapılabilir. Hastanın donör bölgesinden alınabilecek greft sayısının açık olan bölgeyi kapatmaya yeterli olmadığı durumlarda, hastadan altı ay sonra tekrar bir alım yapılarak ikinci bir operasyon gerçekleştirilebilir. Hatta bazen üçüncü kez de yapılabilmektedir.

Nihai sonuç 12-14 ayda alınır. Ekim işleminden sonra yeni damar yapılanması 90-100 gün arasında oluşur. Bu sebeple ekilen saç kökleri 3. Ayda beslenip çıkmaya başlar. 6. Aya gelindiğinde ekilen saç köklerinin ortalama %60-65’ i çıkar 8. Aya gelindiğinde ise ortalama %75-80’i çıkmış olur.

Saç ekimi operasyonlarının bugüne kadar kaydedilmiş herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile risk taşımayan bir işlemdir.

İki farklı insandan saç naklinin mümkün olduğu tek durum ikizlerdir, bunlardan da sadece tek yumurta ikizleridir. Saç ekimi operasyonu bir doku nakli olduğu için doku uyumu şartı aranır, tıpkı organ nakli operasyonlarında olduğu gibi. Organ nakli hastalarının operasyon sonrasında kullandığı bağışıklık baskılayıcı ilaçlar maliyet açısından yüksek olup ciddi yan etkilere sahiptir. Bu operasyonlar hayati önem taşıdığı için ücretler sigorta tarafından karşılanabilmektedir. Saç ekimi ise estetik bir operasyon olduğu için hayati önem taşımamaktadır ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Yani teoride uygulanabilen fakat pratikte hem maddi hem de sağlık açısından karşılığı olmayan bir işlemdir.

Ekilen saçlar da kendi saçınız olduğu için özel bir bakıma gerek yoktur. Mevcut saçlarınıza nasıl bakım yapıyorsanız aynı şekilde ekim saçlarına da yapabilirsiniz.

Saç ekimi operasyonundan sonra 2 ay süreyle denize, havuza, hamam ve saunaya girilmesi önerilmez.

Hayır. Sadece ekilen saçlar zaman zaman cansızlaşabilir. Bu gibi durumlarda bakım yaptırılmasında fayda vardır.

Saç ekimi operasyonu sonrası antibiyotik ve ödem önleyici ilaçlar 5 gün süre ile kullanılır.

Donör bölgenin iyileşme süresi 7 gündür. Ekim bölgesinde ilk üç gün kabuklanma dönemi olur. Sonrasında saç yıkamaları başlar. Saçlar günde iki kez yıkandıkça kabuklar 5-6 günde dökülür ve iyileşme tamamlanmış olur.

Operasyondan 3 gün sonra yürüyüşe başlanabilir. Fakat 2 ay süre ile ağır spor önerilmemektedir.